SlankeAssistent

Slanketips og Livstilsartikler

   nov 24

Konjunkturer eller depression?

Der skrives en del om den såkaldte finanskrise. Et brændende spørgsmål er om der som tidligere, er tale om en almindelig konjunkturnedgang, eller vi er på vej ind i en depression af samme omfang, som den der fulgte børskrakket i 1928?

Begyndelsen

Vi har en del tegn på, at det siden 2008 har været alvorligt, og at krisen ikke alene er en finanskrise. Man skal gøre sig klart, at den globale finansielle sektor spiller sammen med den globale reale sektor – altså den sektor hvor arbejdskraft, maskiner, bygninger og andre hjælpestoffer fremstiller varer og tjenester. Hertil kommer energi- og miljøkriser – alt sammen noget, der fordyber og forværrer den indeværende globale situation. Stigende olie- og fødevarepriser er tidsindstillede bomber under virksomhedernes og husholdningernes økonomi. Udbudschok lammer økonomierne.

Den 29. september 2008 faldt amerikanske aktier i Dow Jones indekset med 1.000 milliarder $. Aldrig før har man i den tid, indekset er blevet lavet, set et så drastisk fald. Når investorer smider aktier ud på markedet oven i købet aktier udstedt af store multinationale selskaber, er det et tegn på, at krisen ikke alene kan begrænses til finanssektorens udlån og investeringer. Når kæmpen USA nyser, forplanter det sig overalt i verdensøkonomien.

Fra det reale til papirpenge

I følge ugemagasinet ’The Economist’ har verden i stigende grad set, at investeringer har bevæget sig væk fra det, vi kalder ’direkte investeringer’ – altså investeringer i produktion og beskæftigelse – og over til værdipapirer. I 70’erne tilegnede den amerikanske finanssektor sig kun 10 % af de samlede profitter, mens tallet i slutningen af 10’erne år var steget til 40 % svarende til ca. 1200 mia. dollar.

Der handles med ’futures’ – altså f.eks. kontrakter på fremtidige køb af olie, ædelmetaller og afgrøder til den dagsaktuelle pris. En ’future’ indebærer, at man køber eller sælger en kontrakt, hvor der leveres senere til en forudbestemt pris. Levering af det indkøbte sker imidlertid sjældent. Hvad der imidlertid sker, er at efterspørgslen skubbes kunstigt i vejret, hvilket øger prisen. Når de finansielle markeder bryder sammen på samme tid med at profitraten er vigende i den reale sektor går økonomien i stå – man står måske overfor en depression som i 30’erne med en lav investeringstilbøjelighed.

William Engdahl bemærker, at mindst 60 % af råolieprisen stammer fra den ikke-regulerede spekulation i fremtidige ordrer fra fonde, banker og finansielle grupperinger, der udnytter London ICE Futures og New York NYMEX Futures og ukontrolleret bankhandel til at undgå granskning’. Men det er ikke hele forklaringen på prisernes himmelflugt. Det britiske dagblad ’the Guardian’ kunne i 2010 berette om en hemmelig rapport fra verdensbanken, der skrev, at fremstillingen af biobrændsel i stedet for fødevarer medfører en yderligere prisstigning. Krisen manifesterer sig ved stigende arbejdsløshed og faldende realløn, og dette påvirker den samlede globale efterspørgsel.

Læs mere på TRYGT.DK

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>